RSS / XML
Foto Galeri
Video Galeri
Bu haber 09 Ocak 2018, Salı 11:05:02 tarihnde eklendi. 214 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Cemalettin Ümit

Abhaz – Abazin Kongresi Ardından
Cemalettin Ümit
CEMALETTİN ÜMİT “BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR, GELİN BİRLİK OLALIM, GÜÇLÜ OLALIM!”
 
 
09/01/2018. Türkiye. 30 Aralık 2017. Cemalettin Ümit. Abhazyam.com. Değerli Abhazyam.com izleyicileri, bilindiği üzere Dünya abhaz – Abazin Kongresi 06 – 10 Aralık 2017 Tarihleri arasında, Abhazya Cumhuriyeti Başşehri Suhum’da gerçekleşti. Kongre sırasında, öncesi ve sonrasında, özellikle Türkiye Diasporası’nda sancılı bir süreç geçirildi. 
 
Tartışmalar hala sürüyor ve biteceğe de benzemiyor. Dünya – Abhaz Abazin Kongresi ve 2017 toplantısı hakkındaki düşüncelerimizi sizlerle daha sonra paylaşacağız. 
 
Aşağıda, Dünya Abhaz – Abazin Kongresi eski Başkan Yardımcısı Dr. Cemalettin Ümit tarafından gönderilen yazı bulunmaktadır. 
 
Yazı, Dünya – abhaz Abazin Kongresi tarihi ve son kongre hakkında ki değerlendirmelerden oluşmaktadır. Abhazyam.com olarak bizler, Sn. Cemalettin Ümit’in değerlendirmelerini tarafsız bir biçimde sizlere ulaştırmayı görev biliyoruz. (Biraz geç de olsa) 
 
Konu hakkındaki eleştiri ve görüşlerimizi yukarıda belirttiğimiz gibi daha sonra değerlendireceğiz, ancak yazı da konusu geçen kişi ve guruplarında görüş bildirme haklarını saklı tutuyoruz. Eğer görüş bildirmek isterler ise, hakaret ve küfür olmamak koşulu ile yayınlayacağımızı açıklıyoruz. 
 
Saygılarımızla!
 
Abhazyam.com Genel Yayın Sorumlusu
 
Fatih Atan (A’tanba - Тванба).  
 
*****   
 
Bir Genel Kurulun Ardından 
 
06 – 10 Aralık 2017 tarihinde başkentimiz Sokhum’da Dünya Abhaz – Abaza Halkları birliğinin Genel Kurulu toplandı. (Birliğimizin adı ile ilgili henüz herkesçe kabul edilen bir isim belirlenmedi. Birbirine yakın fakat değişik adlar kullanılıyor. Yeniden kaleme alınması ön görülen birlik tüzüğünde umarım herkesçe kabul edilen kalıcı bir isim tespit edilir.) 
Birliğin kısa tarihçesi 
 
Birlik 1992 yılında Gürcü saldırısından kısa bir süre sonra ebedi Başkan Vladislav Ardzınba’nın önerisi ile toplandı. Bu sebeple Abhaz diasporasının yaşadığı tüm ülkelere çağrılar yapıldı. Türkiye’ye yapılan çağrı sonrası Türkiye’den delege ve konuk olarak toplantıya 50 – 60 kişi katıldı. Heyet Adler - Soçi – Pitsunda deniz yolu ile LIHNI AŞTA’ya ulaştı. Gagra işgalden kurtarılma aşamasında olduğu için karayolu ile Lıhnı Aşta’ya ulaşmak sakıncalı idi. Kongre Ardzınba’nın konuşması ile açıldı. Arkasından divan oluşturuldu. Kongrenin ikinci günü Gagra tamamen işgalden kurtarıldı. Bu kurtuluş büyük coşku ile kutlandı. Devam eden savaş ortamına yurt genelinde gerekli duyarlılığın gösterilmesi dile getirildi. Bunun için yurt içinde ve diasporada çağrılar yapıldı. Yapılan seçim sonrası Başkanlığa Taras Şamba getirildi, Yönetim kurulu üyeleri seçildi. İki gün süren toplantılarda Ardzınba hep katılımcılar arasında bulundu. Birlik Yönetim Kuruluna Türkiye’yi temsilen Başkan yardımcısı olarak Sayın Atay Ceyşakar seçildi. 
 
1994 yılında yapılan genel kurulda Sayın Atay Ceyşakar görevine devam etmek istemedi. Onun yerine ben Türkiye Temsilcisi olarak Başkan Yardımcılığına seçildim. Ayrıca iki delegemiz de Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiler. Ondan sonraki Genel Kurulda ben yerimi korudum. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri yerlerini yeni üyelere bıraktılar. Tüzük gereği Yönetim Kurulu altı ay ara ile değişik ülkelerde toplanacaktı. Bu sebeple Yönetim Kurulu Karaçay – Çerkes, Türkiye, Abhazya, Moskova ve Almanya’da toplantılar yaptı. Ancak toplantılar muntazaman sürdürülemedi. Aynı şekilde birlik Genel kurulları da muhtelif sebeple muntazaman yapılamadı. 
 
Genel Kurullar, üye ülkelerden seçilen delegelerin katılımıyla gerçekleşiyorlar. Bunun için Genel Kurul Başkanı Sayın Taras Şamba tarafından çağrı yapılıyor, çağrıda yer, zaman ve tarih belirleniyordu. Bize çağrı yapıldığında ben Türkiye temsilcisi olarak diğer üye arkadaşlarımla yazı örneğini derneklere gönderiyor, derneklerden dernek üye sayısına göre delege sayılarının belirlenmesini istiyor, belirlenen delege sayı ve isimlerini Abhazya’ya gönderiyordum. 
 
Türkiye’miz de Abhaz diasporasını köy ve şehirlerimizde faaliyet gösteren dernekler temsil etmektedir. Bilindiği gibi sekiz yıl kadar önce ülkemizdeki derneklerin katılımı ve birlikteliği ile Abhaz Dernekleri Federasyonu kuruldu. Bugün Türkiye’deki Abhaz diasporasını Federasyonumuz temsil etmektedir. Birilerine göre Federasyonun kuruluşunda noksan ve hatalar bulundu. Her yeni doğuşta kusurların bulunması tabiidir. Zaman bu eksiklikleri giderecektir. Her birimizin görevi birliğimizin eksik ve noksanlarını el birliği ile giderip birliğimizi yüceltmek ve güçlendirmek olduğu halde Federasyonun kuruluşuna şaşı bakan ve hala şaşı bakmakta ısrar eden aymazlar var. 
 
Muhalefetin görevi iktidarı uyarmak, yanlışını söyleyip doğru yolu göstermektir. Buna yapıcı muhalefet denir. Aksini yapmakta yıkıcı muhalefettir. Bu konuda o kadar ileri gidildi ki, halkımızın katkıları ile İstanbul Derneğimiz adına alınan apartman dairesine Federasyonumuzun taşınmasına şaşı bakmaya devam ettiler, şaşı idiler şaşkoloz oldular. Federasyon yönetimini (Genteper)’likle itham ettiler (Genteper, donunu bağlayamayan, sümüklü, aptal demektir. Bunu söyleyenler ilkokul mezunu, genteper dedikleri de birkaç dil bilen üniversite mezunudur.) 
 
Maalesef bu yıkıcı muhalefet Türkiye’miz de olduğu gibi Abhazya’da da var. Abhazya’da adı milli muhalefete çıkan biri bizim muhaliflerle iş birliğine girip Türkiye’miz de tayin (seçilen değil) ettikleri delegelerle bundan önceki genel kurula iki grup halinde katılmamıza sebep oldular. Abhazya’nın milli muhalifinin meziyetleri bununla da bitmiyor. İki yıl önce yapılması planlanan genel kurul için de Türkiye’ye gelerek yine buradaki yandaşları ile genel kurul için delegeler tayin ediyor. Ancak o zamanki uçak krizi sebebi ile planlanan genel kurul yapılamıyor. 
 
Milli muhalif o kadar ileri gidiyor ki tayin edilen delegelerin bundan sonraki genel kurullar için de geçerli olduğunu kamuoyuna kendi adı ile deklare ediyor. Yani biz buralarda yokuz. Bu olumsuz gelişim sebebi ile o genel kurulda seçim yapılamadı. Genel Kurul formalite bir genel kurul olarak birlik tarihindeki yerini aldı. 
 
Oturmamış kişilikler kendilerini göstermek için her türlü yolu denerler. Abhazca’da bunu ifade eden çok güzel bir deyim vardır. “Olduğu yerde fark edilmeyen ayağa kalkarak kendisini gösterir” yukarıda ifade ettiğim gibi ben 1994 yılından beri Türkiye’deki Abhaz diasporasını kongre bazında Abhazya’da temsil ediyorum. Birileri “kudreti kendinden menkul” olarak internette kendilerini Abhazya temsilcisi diye tanıtıp son genel kurul için yine Abhazya’daki milli muhalifi yanlarına alıp önceden tayin ettikleri delegelerle bu seneki genel kurula katılmaya karar veriyorlar. Ancak önlerinde yetkili ve sorumlu bir önder olmadığından ısrarla beni arayıp görüşmek istediler. Yönetim Kurulunun iki üyesini görüşmek için beklerken görüşmeye üç kişi olarak geldiler. 
 
Ellerinde benim adımın da yazılı olduğu bir çağrı mektubu var. Mektupta önceden tayin ettikleri delegelere bazı delege ilavesi ile genel kurula katılmam isteniyor. Önceden tayin edilen delegelerle hiçbir ilgim yok. Kim olduklarını bilmiyorum. Eğer ben sorumlu isem bu çağrının direkt olarak bana yapılması icap ederdi. Bu vesile ile öğreniyorum ki birlik Genel Kuruluna seçilen delegeler “Başkan” dedikleri bu üçüncü kişi ve Abhazya’lı milli muhalifin marifeti ile tayin edilmiş. 
 
Başkan dedikleri bu üçüncü kişinin kimin tarafından tayin edildiğini neyi ve kimi temsil ettiğini ben bilmiyorum. (Tüzel kişiliği olan bir topluluk başkanı kendi arasından seçer, tüzel kişiliği yoksa burada olduğu gibi başkan tayin ile belirlenir.) Görüşmemizde kendilerine bundan önce olduğu gibi şahsen bir davet almazsam Genel Kurula katılamayacağımı ve onların önünde veya yanında yer almayacağımı ifade ettim. Onlar başkan dedikleri bu üçüncü kişi ve Abhaz milli muhalifi ile tayin ettikleri delegelerle bir grup oluşturup genel kurula katıldılar. 
 
Bu olayı takip eden günlerde Sayın Abhazya Devlet Başkanımızdan adım da zikredilerek Federasyonumuza özel kurye ile gönderilen bir davet aldık. Davette delegelerimizin seçimi ile genel kurula katılmamız isteniyordu. Delegelerimiz seçildi, benim başkanlığımda genel kurula katıldık. 
 
İki grup olarak kongreye katılışımız Genel Kurulda tatsız bir tablonun oluşmasına sebep oldu. Ayrıntılarına girmek istemiyorum. Detayını bilmiyorum ama Abhazya’da yaşayan Türk diasporası da bir birlik içinde değiller. Genel Kurul da yapılan konuşma da bunu açıkça gösterdi. Sonuç aşağıda anlatacağım olayları doğurdu. Keşke Türkiye’yi temsilen tek bir delege grubu olarak katılabilseydik. Bahsettiğim tablo oluşmasaydı. Oluşan tablo Türkiye adına utanç vericiydi. Keşke buna meydan verilmeseydi. Bu tablonun bir yanı olarak ben derin üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
 
Olaya bir başka yönü ile bakıp, bu bir yarıştı diye algılamak istiyorum. Tabi olarak her yarışın bir kazananı olacaktır. Yenilgiyi kabul etmek zordur ancak erdemdir. Yenilenin sahayı terk etmesi usul değildir. Galibi kutlamak yenilginin şanındandır. Üzülerek müşahede ettik ki Abhazyalı milli muhalif ve yandaşı bizim şaşıların elebaşları yenilgiden sonra bir daha gözükmemek üzere ortadan kayboldular. Ancak o grubun birçok üyesi tüm etkinliklere sonuna kadar katılarak olgunluk örneği gösterdiler. Sanırım ve umarım bundan sonra onlar doğru yolu seçeceklerdir. Bu tutum gösteriyor ki onların arasında da bir anlayış ve görüş birliği yok. Yanlışın neresinden dönülürse orası kardır. Gelin bir olalım birlik olalım kusurlarımızı ve eksiklerimizi tamir edelim. Birlikten güç doğar, gelin birlik olalım güçlü olalım. 
 
Bu Genel Kurulda yapılan seçimde ben bundan böyle Yönetim Kurulu üyesi veya Türkiye temsilci değilim ama ben ömrüm ve imkânlarım olduğu sürece orada olmaya devam edeceğim. 
 
Gelin çok zaman geçmeden orada ve burada sirkilip kendimize gelelim ve bir avuç olan toplumumuza daha fazla zarar vermeyelim. 
 
Daha güzel, daha parlak günler dileği ile tüm toplumumuzu saygılarımla selamlıyorum. 
 
Doktor Cemalettin Ümit Ardzınba
 
www.abhazyam.com 
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us
Diğer Konuk Yazar Yazıları
Bütün Yorumları görmek için tıklayınız!
Hava Durumu
ANKET
Aleksandr Ankvab'ın Siyasete Dönüşünü Onaylıyormusunuz
Diger anketlerimiz için tıklayın...
Yol Durumu

©
Copyright 2011 Abhazyam.com Her hakkı saklıdır.