RSS / XML
Foto Galeri
Video Galeri
Bu haber 06 Temmuz 2011, Çarşamba 08:06:01 tarihnde eklendi. 1336 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Açumıj Hilmi

Abazalar, Asetinler, Dağıstanlılar ve Çeçenler İkinci Bir Emre Kadar Çerkes
Açumıj Hilmi 03 Temmuz 2011

Yazık, yazık!

Türkiyede’ki Çerkeslerin en organize oldukları kurumların düşürüldükleri durum, içler acısı.

Türkiye’de ihtilalle, orduyla, silah gücüyle yönetimi ele geçirenler böylesi kanunlar çıkartıyordu. Bu kanunlarda tüm Türkiye'nin sırtından atamadığı büyük bir kambur oluşturmuştu. Türkiye'deki herkesi Türk yapan kanun-emirler, faşizmin kokusu....

Emir, emirdir.


***


Yazık, yazık!

Ankara’da Beştepe'de oylama ile bir emirname yayınlandı.

Abazalar, Asetinler, Dağıstanlılar ve Çeçenler ikinci bir emre kadar Çerkestir! Emirname diyorum çünkü bu uluslar ve onların devletlerinin bu tüzük maddesinin oluşumunda katkıları yok. Sadece tüzük gereği uymaları gerekir. Karar çok net.

Muhatap mı kim?

Abhazya, Kuzey Osetya, Güney Osetya, Çeçenistan, Dağıstan gibi devletler ve Abazalar, Asetinler, Çeçenler ile Dağıstanlılarla elbette Adıgeler (Çerkesler), Türkiye, Suriye Ürdün, Rusya, Gürcistan, Azerbeycan vd. ülkeler, Birleşmiş Milletler alt teşkilatlarından UNPO vd.

Her muhataba bu nota çekilecek mi bilmiyorum.

Mesela, Kokoytiye ‘Biz Ankara Derneği olarak artık Asetinleri Çerkes ilan ettik, Ona göre ha!’ denilecek mi bilmiyorum.

Güney Osetya bağımsız bir devlet. Abhazya’da bağımsız. Ankara derneği ise ya sımsıkı (bir yere bir şeye) bağlı ya da ‘Çerkes faşistlerinin’ denetimi altında, ya da gerçekten bu söylediklerine inanıyorlar.

Aynı Türk faşistlerine benziyorlar. Herkes Türk'tür. Ne mutlu Türküm diyene, Kürtler de Türk'tür, Lazlarda Türk'tür vs. vs.

Aynı Türk Faşistleri, çok orjinaller. ‘Herkes Çerkes'tir’, biz oy çokluğuyla tüzüğümüze bunu koyduk. Abazalar, Asetinler, Dağıstanlılar ve Çeçenler ikinci bir emre kadar Çerkes'tir.


***


Çerkesler benim bildiğim kadarıyla tarihlerinin hiç bir döneminde diğer halkları asimile edip Çerkesleştirmek derdinde olmamışlarıdır.

Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Nart destanlarında bile bunu çok net olarak görüyoruz. Oluşturuldukları eski çağlardan günümüze ulaşana kadar yüzlerce, binlerce yıl halkın ağzından ulusun içinde süzülüp geldiler.

Nart destanlarında Şebatnıko oldukça geniş yer kaplar. Şebatnıko Ten (dünyada bilinen şekli ile Don) nehri çevresinde yaşamıştır. Babası tüm destanlarda Alıc (Elen-Rum) kökenli olarak anılır.

Binlerce yıldır destanlarımızın içinde buna hiç müdahele edilmeden gelinmiştir. Hala günümüzde Alıc sülalesi varlığını sürdürür. Ama hiç kimse hiç bir zaman bundan kaynaklanarak, Rumlar Çerkes'tir dememiştir.

Çerkesleşmiş olan, destanlarımıza bile girmiş olan bu kahramanımızı kendimizden değilmiş gibi de hiç bir zaman göstermedik. Ama onun Çerkesliğini temel alarak Rumlar Çerkes'tir de hiç bir zaman demedik.

Atalarımız birilerinin şu yada bu şekilde Çerkesleşmiş olabileceğini ve bunun çok doğal olduğunu son derece iyi bir şekilde içselleştirmişlerdi.

Evet, birileri Çerkesleşmiş olabilir ama o birilerinden dolayı o milletin tamamını Çerkes saymak dine, imana, insanlığa, Çerkesliğe sığan bir şey değildir.

Atalarımızın geliştirdiği yapı faşizme müsaade etmiyor. Bir Çerkesin faşist olabilmesi için Çerkeslikten feragat etmesi gerekir.


***


Bağımsız ülkeleri, bu ülkelerin insanlarını, onların diasporalarını bu ülkelerin kendilerine sormadan ‘adeta Çerkes faşizmi inşaasını kendisine vazife edinmiş’ üç-beş Çerkesin, ondan da az sayıda Kaffedin devşirmiş olduğu kişinin ‘Abazalar, Asetinler, Çeçenler, Dağıstanlılar Çerkes'tir.’ şeklinde aldıkları kararla tüzüklerine koydukları maddeye kesinlikle katılmıyorum.

Ankara derneği Çerkesler, Çerkesya ve Çerkeslik adına kabul edilmesi mümkün olmayan bu çıkışı ile ‘Çerkes Faşizmi’ inşasına mı başlıyor, böyle bir şeyimi amaçlıyor? İnşaallah öyle değildir.


***


Eğer, önce derneğin ismini ‘Çerkes’ olarak değiştiririz, tüzüğede geçici olarak böyle bir madde koyarız, sonra zaten ‘Abazalar da, Asetinler de, Çeçenler de, Dağıstanlılarda kendilerinin ne olduğunu biliyorlar’ böyle yavaş yavaş bir geçiş döneminden sonra tüzüğüde temizleriz şeklinde bir düşünce ile yola çıkıldıysa, yine de yazık.

Böyle bir şey olmaz, olamaz, olmamalıydı. Çünkü bunun adı ikiyüzlülüktür. İkiyüzlülük ise; dinimizde, Çerkeslikte, insanlıkta hiç yeri olmayan bir şeydir.

Yapılan bu enteresan şey konjonktür gereğiydi diyenler de ikiyüzlülük içerisindeler demektir.


***


Söylenenlere inandıklarını sanmıyorum.

Eğer inanıyorlarsa gereğini yapmalılar ve hepimiz göreceğiz ki gereğini yapmayacaklar, çünkü inanmıyorlar. İnanmadıkları şeyleri söyleyerek te adeta bir nevi münafıklık yapıyorlar.

Faşizm öyle bir şey işte. Türkiye'de yaşayan herkes Türk'tür diyenler böyle olmadığını bilmiyorlarmıydı. Bu, sadece Türk olmayan diğer unsurlara hakim olmak ve baskı kurabilmek için dillerinde değilmiydi.

İnşaallah öyle değildir. İnşaallah ‘Çerkes Faşizmi’ inşaa etmeye çalışmıyorlardır.

İnşaallah ‘bu bir geçiş dönemi hamlesiydi’ diye ikiyüzlülük te yapmıyorlardır.

İnşaallah söylediklerinin doğru olduğuna inanıyorlardır.

Ve söylediklerinin doğru olduğuna inanıyorlarsa bunun gereğini de yapacaklardır.

Bu söylemlerinin öncelikli gerekleri olarak:

1. Birleşmiş Milletler alt teşkilatlarından UNPO’ya Abazaların, ve diğer Kuzey Kafkasyalı ulusların üyeliğinin düşürülmesi için müracaat edilmesi çünkü UNPO içerisinde zaten Çerkeslerin temsil ediliyor olduğunun hatırlatılması (Herkes Çerkes ya ve UNPO’da üst örgütlenmeleri KAFFED’den temsilcilerde bulunuyor ya),

2. Uluslarası Çerkes Derneği (Türkiye de bilinen adıyla DÇB)ne çerkesin kim olduğunu iletmeleri, çünkü tüzükleri ile birlikte DÇB’de görev alacak delegeleride seçtiler ve bu kuruma da aynı zamanda üyeler.

3. Bağımsız Abhazya Cumhuriyetine Abazaların ‘Çerkes’ olduklarını,

4. Adıgey ve Kabardey-Balkar Cumhuriyetlerine sadece Adıgelerin Çerkes olmadığını bu ismi kendilerine aitmiş gibi kullanmalarının yanlış olduğunu,

5. Karaçay-Çerkes Cumhuriyetine ülkesi sınırları içinde yaşayan abazalarında ‘Çerkes’ olduğunu tüm Abaza nüfusunun Çerkes nüfusu olarak sayılması gerektiğini, kurulan Abaza ulusal rayonunun kaldırılmasını çünkü Abaza isminde bir ulusun olmadığını, onların Çerkes ulusunun bir parçası olduklarını vs. vs. iletmeleri,

6. Kuzey ve Güney Osetyaya Asetinlerin Çerkes olduğunu,

7. Çeçenistana ‘Çerkesliği’ hatırlatılmalı, İnguşlara ise şimdilik Ankara derneği tüzüğüne göre onların henüz ‘Çerkes’ olmadıkları, bu yüzden Ankara Derneği tüzüğü gereği Çerkes olan Çeçenlerle ilişkilerini alınan bu yeni karara göre düzenlemeleri gerektiği konusunda bilgilendirmede bulunulmalı,

8. Dağıstana Çerkesliğinin hatırlatılması,

9. Azerbeycana, ülkelerinin kuzeyinde yaşayan Lezgi vb. dağıstanlı halkların onların sandığının aksine ‘Çerkes’ olduğunun hatırlatılması ve bu yüzden Çerkeslerin Azerbeycana kolay yerleşmelerinin falan teklif edilmesi, absürt gözüküyor ama Çerkeslerin vatanlarına dönüşleri için Birleşmiş milletler üyesi Azerbeycanla hiç ilişkiye geçilmediği de unutulmamalı. (Dağıstanlılarda Çerkesti ya...),

10. Gürcistan'a Abaza ve Asetinlerin Çerkes olduğunun hatırlatılması ve aldıkları soykırım kararına bunu da ilave etmeleri vs.. vs.,

11. Rusya’ya Çerkeslerin kim olduğunun hatırlatılması, Çerkeslerin (Asetin ve Abazalarda Çerkes ya) bölünmüşlüğünün ortadan kaldırılması için Güney Osetya ve Abhazya’nın Rusya’ya bağlanması ya da tam tersine....,

12. Türkiye’de Abaza, Asetin, Çeçen, Dağıstan vb. isimlerle kurulmuş yapılara, aslında Ankara derneğinin tüzüğü gereği ‘Çerkes’ olduklarının hatırlatılması, vatanda kurulmuş olan Çerkes dernekleri, örgütleri ve diğer ulusların yapılarının bilgilendirilmesi,

13. Türkiye devletine, TRT’de yaptığı yayınların Çerkesce olmadığının da hatırlatılması,

gerekiyor.

Liste sürüp gider. Yukarıda bahsettiğim her madde ‘Abazalar, Asetinler, Dağıstanlılar ve Çeçenler Çerkes'tir!’ dediğiniz an, eğer buna inanıyorsanız yapmanız gereken şeylerdir.

Hepimiz göreceğiz ki, bunların hiç birisini yapmayacaklar, çünkü dediklerine inanmıyorlar.

Tüzüklerini inanarak değiştirdilerse de yazık, çünkü gereğini yapmayacaklar! İnanmadan bambaşka bir düşünce ile ortaya çıktılarsa da yazık!

Kaynak: http://www.cherkessia.net/
 

Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us
Diğer Konuk Yazar Yazıları
Bütün Yorumları görmek için tıklayınız!
Hava Durumu
ANKET
Aleksandr Ankvab'ın Siyasete Dönüşünü Onaylıyormusunuz
Diger anketlerimiz için tıklayın...
Yol Durumu

©
Copyright 2011 Abhazyam.com Her hakkı saklıdır.