RSS / XML
Foto Galeri
Video Galeri
Bu haber 05 Ağustos 2022, Cuma 16:40:11 tarihnde eklendi. 352 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

KADK’den, Abhaz Halkına Hatırlatma!

KAFKAS ABHAZYA DAYANIŞMA KOMİTESİ “BİRİNCİL PROBLEMİ DEMOGRAFİK OLAN BİR ÜLKENİN MÜLK SATMASI ONUN EN KISA YOLDAN İNTİHARIDIR!”
KADK’den, Abhaz Halkına Hatırlatma!

05/08/2022. İstanbul. 05 Ağustos 2022. Kafkas Abhazya Dayanışma Komitesi. Fatih Atan. (Atanba - Тванба). Kafkas – Abhazya Dayanışma Komitesi (KADK) 04 Şubat 2016 tarihinde, o dönemde gündeme getirilen, yabancılara mülk satışı konusu hakkında Abhazya toplumuna hitaben bir yazı yazmıştı. Bugün için Pitsunda devlet konukevi ve arazisinin Rusya Federasyonu’na devri gündeme geldiğinde bu yazıyı bir kez daha hatırlattı ve devlet yöneticileri, basın ve toplum kuruluşlarına iletti.

 

Aşağıda yazının Türkçe ve Rusça metinleri bulunuyor.    

 

“Tarih : 04 Şubat 2016

 

Sayı : 2016-009

 

Konu : Abhazya’da Mülk Satışı Yasası Hakkında

 

HANİ NEREDE ABHAZYA, DEMEMEK İÇİN…

 

Abhazya’nın Namuslu İnsanları,

 

Alnının teriyle evini geçindirmeye çalışan, utanma duygusunu yitirmemiş, tokgözlü, sonsuz saygı duyduğumuz kardeşlerimiz,

 

Sizler tarihimiz boyunca örneğini gördüğümüz ve ulusumuzun antik çağlardan bugüne ulaşmasını sağlayan yüksek Apsua ruhunun, bireysel çıkarından önce halkımızın ve yurdumuzun çıkarlarını düşünen yüksek ahlak anlayışının saygın temsilcilerisiniz.

 

Ama şu bir gerçek ki tarihimiz boyunca çalıp çırpmış, namusluların hakkını gasp etmiş utanma duygusunu vatanını ve halkını satacak kadar yitirmiş olanlar da vardı.

 

Onlar bugün de var.

 

Yüksek bir ruhun değeri dünyanın tüm servetiyle ölçülemezken; malla-mülkle, parayla değer biçilebilen düşük ruhlar var.

 

O düşük ruhlar halkımızı defalarca felakete sürükledi, defalarca uçurumun kenarından döndük, şimdi yine bizi bir felakete sürüklemeye çalışanlar var.

 

Ülkeye ’yatırım’ gelmesini ‘emlak’ satma şartına bağlamak saçmalığının alkışlanacağını zannedenler var.

 

Aynı gerekçelerle topraklarını, evlerini satan Filistinlilerin bir kısmı kendi toprağında köle gibi yaşamakta bir kısmı ise köle olarak dahi olsa vatanında yaşayamamaktadırlar.

 

Sürecin özeti: (Kaynak: Filistin asıllı Mısırlı yazar Abdul Salem’in “Hani Nerede Filistin?” adlı, 1964 basımı kitabı)

“1920’li yılların başlarında ekonomisi bozulmaya yüz tutan Filistin devleti, dışarıdan kısa vadeli ve yüksek faizli borçlar almaya başlamıştı. Ancak 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı patlak verince Filistin’den alacaklı ülkeler ve finans çevreleri borç vermeyi kestikleri gibi önceden verdikleri alacaklarını faizleri ile birlikte tahsil etmek için harekete geçtiler.

 

Borçlarının genel bütçeye oranı yüzde 40’ı geçmiş olan Filistin’in bu borçları öyle kısa sürede ödeme şansının olmadığını onlar da biliyorlardı. Tam bu sırada Batılı güçler Filistin hükümetine, yabancılara toprak satışını serbest bırakacak bir yasa çıkarmasını, bu yolla sağlanacak gelirle borçlarını ödemesini önermeye ve bu yönde baskılarını arttırmaya başladılar.

 

Bu baskılara daha fazla direnemeyen Filistin Parlamentosu’ndan 1932 yılında yabancılara toprak satışını serbest bırakan bir yasa geçirildi. Ve nihayet Filistin, kendi çıkardığı yasayla kuzu kuzu kurtlar sofrasına yatmış oldu. Filistin devletinin yok olmasının en büyük suçlusu, o zamanki Filistin Parlamentosu ve hükümetidir.

 

Çoğunluğu Almanya ve Rusya’dan olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde dağınık durumda olan Yahudiler, parlamentodan geçen yasadan yararlanarak Filistin’de hızla toprak satın almaya başladılar. Sermayesi yabancılara ve bilhassa Yahudilere ait ama yasal olarak Filistinlilerin elinde bulunan basın kuruluşları ve gazeteler de –bugünkü adıyla medya- toprak satışı ile eline para geçen ve güya zenginleşen veya zenginleştiğini sanan Filistinlilerin refah düzeylerinin yükseldiğini yazıp çizerek daha fazla toprak satışını teşvik ediyordu…

 

Bunun bir gelir kaynağı olduğuna inandırılan Filistinliler kısa zamanda Yahudilere daha çok toprak satmaya başladılar.

 

Burada toprak sahibi olan Yahudiler, bir yandan da Filistin halkının ve özellikle gençlerin özlem ve taleplerinin neler olduğunu toplum bilimcilere tespit ettiriyorlardı. Bu tespitlerde halkın ve gençlerin büyük bir çoğunluğunun, bar, pavyon ve birahanelerde eğlenmek istedikleri, ithal mallarına zaafları olduğu saptanmıştı.

 

Bu saptamadan yola çıkan Yahudiler, topraklarını satan Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı yerleşim yerlerinde ithal malı satan tüketim mağazaları, bilhassa gençlere hitap eden eğlence yerleri, bar, pavyon ve birahaneler açmaya, buralarda genç bayanları, hatta Filistinli özellikle fiziği düzgün genç kızları çalıştırmaya başladılar,

 

Yahudilerin açtığı bu yerlerde iş bulup çalışmak isteyen Filistinli genç ve güzel kızlar uzun kuyruklar oluşturuyor ve sınavlara giriyorlardı. Artık Filistin’de ahlak çöküntüsü de başlamıştı. Görgüsüz ve geleceğinden habersiz Filistinliler, toprak satışından ellerine geçen parayı buralarda harcıyor ve o paralar yeniden Yahudilere dönüyordu da kimse durumun farkında değildi.

 

Filistin’in aydınları ve bazı yurtsever örgütler, satılan toprakların, var olan kuruluşların, mal ve hizmetlerin satış veya başka belki de bizdeki bugünkü özelleştirmeye benzer yollarla Yahudilerin eline geçiyor olmasının ilerde doğuracağı sakıncalara dikkat çekerek parlamentodan geçirilmiş o yasaların derhal iptal edilmesini istemeye başlayınca yabancılaşmış basının beyin yıkama ben buna ‘beyinsizleştirme’ diyorum operasyonlarından geçmiş olan Filistin halkının ezici çoğunluğu “Filistin’e bir şey olmaz”, “öyle birkaç parça toprak satmakla Filistin yıkılmaz”, “Filistin’e para giriyor, halkımız zenginleşiyor. Bu gelen yabancı sermayeyle kalkınacağız” diyerek yurtseverleri servet düşmanlığı yapmakla suçluyorlardı.

 

Bu yurtseverlerden 37 aydını Yahudiler Filistinli kiralık katillere suikastlarla öldürttüler. Yakalanan suikastçıların avukatlık ücretlerini de Yahudiler karşılıyordu.

 

1943 yılına gelindiğinde kâh para karşılığı, kâh Filistin devletine vergileri ödenerek kurulması için izin alınan Yahudi polis ve jandarmasının Filistinlileri tacizi ve yıldırması sonucu Filistin topraklarının üçte biri Yahudilerin eline geçmişti.

 

Ve nihayet 1948 yılına gelindiğinde Filistin topraklarında İsrail Devleti kuruldu. Filistin halkı, atalarının çıkardığı yasayla Yahudilerin eline geçmiş ve bugün tamamı işgal altındaki topraklarını kurtarmak ve yeniden Filistin devletini kurmak için şimdi sapan taşıyla mücadele veriyor.”

 

Filistin halkı, öldürülen 37 vatanseveri hala saygı ve sevgiyle hatırlarken toprak satışını serbest bırakan Parlamentoyu lanetlemekte, o Parlamenterlerin soyundan gelenler dahi utanç içinde ve kendi halklarının nefretine maruz kalarak yaşamaktadırlar.

 

Ayrıca Abhazya’da yabancılara satacak kadar emlak fazlası var mıdır?

 

Abhazya’da bir hanede 10 nüfus yaşayan aileler varken kimlerin elinde fazladan ‘emlak’ var da bunların satışı amaçlanır?

 

Bazı ailelerin oturacak evi dahi yokken bazı ailelerde satacak kadar fazladan mülk bulunması nasıl gerçekleşmiştir?

 

Kimin malını, kime satmaya niyetleniyorsunuz?

 

Böyle bir yasanın konuşulması dahi utanç vericiyken bir engelleme ve sindirme yöntemi olarak alışılageldiği üzere ikinci bir ülkenin öne sürülmesi de ayrı bir utanç nedenidir. Abhaz halkını bir ülkenin, bir devletin karşısındaymış gibi gösterme sorumsuzluğu söyleyenlerin gafletidir; biz Abhazya’nın yanındayız, kendimizden tarafız.

 

Kendi düşüncelerinden farklı düşünceleri olan herkese demoklesin kılıcı gibi stratejik ortakla ilişkilerin bozulacağı argümanını ileri sürerek aba altından sopa göstermek, karşılıklı çıkarlar gereği oluşmuş bir müttefikliğe, Abhaz - Rus ilişkilerine en büyük zararı vermek demektir.

 

* Birincil problemi demografik olan bir ülkenin mülk satması onun en kısa yoldan intiharıdır.

 

Abhazya’nın demografik yapısının kırılganlığını bile bile yabancılara ‘mülk’ satışı konusunu gündem yapanlar, demografik yapının değişimiyle milletimizin tarih sahnesinden silineceğini bile bile ‘satmak’ için her yolu mubah görenler bilmelidir ki varlığımız, Abhazya’nın varlığına bağlıdır; kaderimiz, Abhazya’nın kaderidir dolayısıyla ‘Hani Nerede Abhazya?’ dememek için bu ihanete her platformda ve dünyanın her köşesinde karşı çıkmak hem görevimiz hem hakkımızdır.

 

Saygılarımızla. Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi

 

Adına Başkan

 

Erdeşan Kobaş BGANBA

 

İstanbul - TÜRKİYE

 

*****

 

Номер : 2016-009

Тема : О продаже имущества в Абхазии

ЧТОБЫ НЕ ГОВОРИТЬ, НУ И ГДЕ ЖЕ АБХАЗИЯ...

 

Порядочные люди Абхазии,

 

Бесконечно уважаемые нами братья и сестры, те, кто в поте лица пытается прокормить свои семьи, кто не утратил чувство стыда, кто довольствуется малым,

 

Прежде всего, заботясь не о личной выгоде, а об интересах нашей страны и нашего народа, Вы являетесь достойными представителями высокой духовной нравственности, а также достойными представителями высокой души Апсуа, являющейся на протяжении всей нашей истории образцом, который способствовал чтобы наша нация, начиная с глубокой древности, дожила до наших дней.

 

Но в действительности, на протяжении всей истории имелись еще и те, кто воровал все подряд, кто узурпировал права честных граждан, кто потеряв чувство стыда, мог продать свою родину и свой народ.

 

В наше время они тоже существуют.

 

При том, что ценность высокой души не может быть измерена никакими богатствами мира, имеются такие люди с низкой душой, цена которой может быть измерена товаром- имуществом или же деньгами.

 

Такие люди с низкой душой многократно приводили наш народ к катастрофе, мы несколько раз возвращались с самого края обрыва, в настоящее время опять есть те, кто пытается затолкать нас в катастрофу.

 

Есть те, кто думает что тупость, ассоциирующаяся с необходимостью создания условий для продажи «недвижимости» в качестве вложения «инвестиций» будет аплодироваться стоя.

 

Придерживаясь подобных убеждений, продавшие свое жилье некоторые из палестинцев на собственной земле живут как рабы, другие же из них не могут жить в своей стране даже в качестве рабов.

 

Краткое описание процесса: (Источник: книга египетского писателя палестинского происхождения Абдул Салема «Ну и где же Палестина?», 1964 год издания)

 

“В начале 1920-х годах с началом проявления ухудшения экономики, палестинское государство начало принимать на себя ответственность по краткосрочной внешней задолженности и долгам с высокой процентной ставкой.

 

Однако, в связи со вспыхнувшим в 1929 году Мировым

 

Экономическим Кризисом, многие страны-кредиторы и другие финансовые круги помимо того, что прекратили кредитование, также потребовали от Палестины возмещения вместе с процентами, предоставленной раннее, дебиторской задолженности.

Такая внешняя задолженность Палестины, процентное соотношение которой на 40 процентов превышало общий бюджет, приводила руководство Палестины к мысли о невозможности погашения долга в течении короткого срока.

 

В это время западные державы для погашения задолженности стали рекомендовать палестинскому правительству принять решение в отношении закона, позволяющего свободно осуществлять свободную продажу земли иностранцам, в результате доходов от которой можно будет погасить все внешние долги, при этом они стали усиливать давление в этом направлении.

 

Будучи не в состоянии больше оказывать сопротивление, в 1932 году Палестинский Парламент принял закон, который снимает все ограничения на осуществление продажи земли иностранцам. И, наконец, Палестина вместе с собственно принятым законом, добровольно отдалась на растерзание волкам.

 

Самым главным виновником в разрушении палестинского государства, являлось правительство и палестинский парламент того времени.

 

Воспользовавшись законом, принятым парламентом,

разбросанные по разным странами евреи, большую часть которых представляли собой выходцы из Германии и России, в скором времени начали скупать земли в Палестине. Обогащаясь за счет поступлений от продажи земли и информационных агентствгазетных издательств (современное название, СМИ), которые официально принадлежали палестинцам, но в действительности все основные капиталовложения принадлежали иностранцам, а особенно евреям, при этом, наивно думающих о повышении уровня процветания и своем якобы обогащении, палестинцев еще больше стимулировало к продаже земельных угодий.

 

Палестинцы, кто был убежден, что данный способ является источником дохода, в течении короткого периода времени стали еще больше продавать евреям земли.

 

Вместе с тем, евреи, ставшие владельцами здешних земель, посредством социологов стали выявлять стремления и требования палестинского народа и особенно молодежи. Благодаря такой заинтересованности, было выявлено, что большая часть молодежи предпочитала бы проводить время в барах, ночных клубах, кабаках, а также у них была выявлена склонность к импортируемому товару.

 

Исходя из таких определений, скупившие земли у палестинцев, евреи в густонаселенных палестинских поселениях стали открывать потребительские магазины с импортными товарами, а также, в особенности рассчитывая на молодежь, развлекательные заведения, бары, ночные клубы и кабаки, при этом стали привлекать для работы юных привлекательных девушек, особенно палестинских девушек со стройной фигурой и красивой внешностью. Чтобы устроиться молодым и красивым палестинским девушкам в такие заведения, основателями которых являлись евреи, выстраивались длинные очереди и проводился конкурсный отбор. После этого на Палестине стал происходить и крах морали.

 

Невоспитанные и не имеющие представления о будущем палестинцы тратили, полученные от продажи земельных участков, деньги, которые опять же возвращались в карманы евреев, при этом, никто даже и не был в курсе такого расклада.

 

Интеллектуалы Палестины, а также некоторые патриотические организации, стали заострять внимание общественности на возможные в будущем печальные последствия, являющимися результатом продажи земельных участков, услуг и товаров, существующих учреждений или же которые посредством аналогичных приватизаций, осуществляемых в настоящее время, переходят в собственность евреев. В связи с чем, после предъявления требований о немедленной отмене, ранее принятых парламентом законов, иностранные печатные издательства, я называю это «промывкой мозгов», стали обвинять патриотов палестинского народа, утверждая что они враги национального капитала, при этом заверяя, что такая политика «не будет отрицательно сказываться на Палестину», «несколько проданных земельных участков не разрушит Палестину», «деньги поступают в бюджет Палестины, наш народ- становится богаче. Мы сможем встать на ноги благодаря этому иностранному капиталу».

 

37 человек, представителей этой патриотическая интеллигенции были убиты посредством нанятых палестинских киллеров. А оплата на адвокатские услуги для тех убийц, кто был пойман в связи с покушением, также оплачивались евреями.

 

Когда в 1943 году дело дошло до частичного возмещения денег по оплате налогов для полученных разрешений на создание еврейской полиции и жандармерии на территории Палестины, в результате притеснений и запугивания палестинцев, одна третья часть палестинской территории перешла в руки евреев.

 

И, наконец, в 1948 году на палестинской территории было создано государство Израиль. Палестинский народ, после подписания своими предками закона, в настоящее время прилагает все усилия, чтобы отвоевать, переданную в распоряжение евреев, всю оккупированную территорию и заново создать Палестинское государство".

 

Палестинский народ, все еще скорбя и помня с любовью и уважением по 37 убитым патриотам, до сих пор проклинает, издавших в то время закон о свободной продаже земли, всех членов парламента, при этом даже их потомки с постоянным чувством стыда продолжают жить, окруженные презрением своего народа.

 

Кроме того, разве имеется в Абхазии достаточно недвижимости, чтобы пустить ее на продажу иностранцам?

 

В Абхазии если и имеется 10 семей в одном роду, кто же из них имеет избыточное количество недвижимости, чтобы еще и продавать его?

 

При том, что некоторые семьи вообще не имеют жилья, как же произошло так, что у других существует избыток жилья с целью продажи?

 

Чьё имущество и кому вы намерены его продавать?

Даже вести разговор в отношении принятия такого закона, уже считается позором, в особенности позорным считается, используемый какой-либо другой страной, метод подобного запугивания и ограничения. Безрассудными считаются те, кто утверждает, что Абхазский народ не имеет ответственности проявления себя перед тем или иным государством. Мы на стороне Абхазии, мы на своей стороне.

 

У всех тех, кто не имеет своего собственного мнения, угрожать исподтишка, аргументируя ухудшением стратегических партнерских отношений, подобных зависшему «мечу дамоклава», утверждая при этом о необходимости взаимного интереса в поддержании альянса, означает причинение наибольшего ущерба абхазско-русским отношениям.

 

* Самый кратчайший путь до саморазрушения страны, основной проблемой которой является демографическая - продажа недвижимости в ней.

 

Те, кто прекрасно зная о хрупкости демографической структуры, все равно продолжает актуально поддерживать на повестке дня тему продажи «собственности», кто зная о том, что с демографическими изменениями может быть стерта наша нация со сцены истории и все равно ищут любые способы для оправдания такой «продажи», должны знать, что наша сущность, зависит от существования Абхазии; наша судьба – есть судьба Абхазии, поэтому, чтобы не удивляться «Ну и где же Абхазия?», на каждой платформе в любом уголке мира, противостоять такому предательству – и наше право, и наша обязанность.

 

С уважением.

 

Кавказо-Абхазский Комитет Солидарности Глава

Эрдешан Кобаш БГАНБА

Турция-Стамбу

 

Kaynak: Kafkas – Abhazya Dayanışma Komitesi

 

www.abhazyam.com


ETİKETLER :
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us
Bütün Yorumları görmek için tıklayınız!
Hava Durumu
ANKET
Aleksandr Ankvab'ın Siyasete Dönüşünü Onaylıyormusunuz
Diger anketlerimiz için tıklayın...
Yol Durumu

©
Copyright 2011 Abhazyam.com Her hakkı saklıdır.