RSS / XML
Foto Galeri
Video Galeri
Bu haber 09 Mart 2021, Salı 17:52:18 tarihnde eklendi. 3054 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Yeni - Osmanlı ve Yeni Pan -Türkizm!

STANİSLAV TARASOV “TÜRK YENİ – OSMANLI VE YENİ PAN –TÜRKİZM KİMİN HİZMETİNDE? ERDOĞAN’IN YENİ – OSMANLI VE YENİ PAN - TÜRKİZM İDEOLOJİSİ İRANI’IN JEOPOLİTİK ÇIKARLARI İLE ÇATIŞIYOR!”
Yeni - Osmanlı ve Yeni Pan -Türkizm!
09/03/2021. Moskova. 09 Şubat 2021. REGNUM. Stanislav TARASOV. Resim: Aleksandr Gorbarukoe. Çeviri: Fatih Atan (A’tanba – Тванба). Türkiye'ye ithal edilen neo-Osmanlıcılık ve neo-Pantürkizm ideolojileri kendisini sarsıyor. Ankara artık ortak Türk alanının lideri olarak hareket edemeyebilir. Belki de bugün, laik Türkiye ideoloğu olan (“Anadolu” sınırları içinde bir ulus devlet kuran) Kemal Atatürk'ün sözleri etkisini göstermeye başladı: “Bizler, Türkiye'yi kurtarmak amacıyla, gelecekteki canlanma ve istikrar için şimdi geri çekilmeliyiz”.
 
Türkiye'nin Karabağ savaşına Azerbaycan’ın yenmesi amacıyla etkin katılımı, uzmanların ve gazetecilerin Ankara'nın iki terimle belirledikleri dış politika doktrinlerine olan ilgisini keskin bir biçimde artırdı: neo-Osmanlıcılık ve neo-Pan-Türkizm. Genellikle bu doktrinler, bariz nedenlerden dolayı virgülle ayrılmış tek bir bilgi satırında görüntülenilirler. İki ideolojinin her birinin destekçileri aynı şey için çabalıyor – “Büyük Türkiye” nin yaratılması ve bunlardan bazıları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pratikte bu iki yönü sentezleyen bir politika uyguladığını iddia ediyor. Irak, Suriye ve Libya'daki savaşları, Yunanistan ile askeri bir çatışmayı ateşleme girişimleri, neo-Osmanlıcılığın bir tezahürü, yani Ankara'nın eski Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki etkisinin restorasyonu olarak sunuluyor. Ankara'nın bakışlarının bir bölümü de yaklaşık 20 milyon etnik Azeri'nin yaşadığı İran'a yönelik.
 
1974 Kıbrıs askeri operasyonu ve son Karabağ savaşına katılım, neo-Pan-Türkizm doktrininin başarılı bir biçimde kullanılmasının bir sonucu olarak nitelendirildi. Aynı zamanda, Azerbaycan doğrultusunda, Haydar Aliyev tarafından ortaya atılan “bir millet - iki devlet” terimi, federasyon veya konfederasyon gibi ortak bir Türk devleti oluşturmak için jeopolitik bir projenin potansiyel uygulaması için aktif bir fırsat olarak kullanılmaktadır. Gelecekte Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve hatta Afganistan'ın böyle bir ittifaka katılabileceği iddia ediliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz günlerde “Türkiye kanatlarını yayıyor” dedi, ancak gerçek olan Sovyetler sonrası bölgedeki Türki ülkeler sözde “Büyük Turan” olasılığına inanmıyor ve artık ulusal devletlerini güçlendirmekle ilgileniyorlar. Yine de, Türkiye'nin karışık dış politikasının daha dikkatli analizlere gereksinimi var. Ayrıntılara girmeyeceğiz, ancak uzmanlar tarafından yaygın olarak kullanılan kavramsal aygıt da dahil olmak üzere, bugün için gelişen ana eğilimleri özetleyeceğiz.
 
Birinci özet, neo-Osmanlıcılık terimi hakkında: Bu konu, 1974 yılında Türklerin Kuzey Kıbrıs'ı işgalinden sonra Yunan medyasında yer aldı ve uzun süre unutuldu. Arap Baharı adı ile adlandırılan olgu sırasında, Ankara'ya neo-Osmanlı hırslarını gerçekleştirmesi ve Ortadoğu'da yeni bir düzen oluşturması için tarihsel bir şans verildiğine ikna olunca ona geri döndüler. Girişim başarısız oldu ve Türkiye “beklenmedik bir biçimde Suriye krizinde sıkışıp kaldı” ve Arap dünyasından ciddi eleştirilere neden oldu. Bunlara ek olarak, daha doğrusu yeni bir Osmanlı düşüncesinin oluşumu ve Türk-üstü bir kimliğin gelişmesi için ideolojik bir temel oluşturmaya, imparatorluk geleneklerini ve hırslarını bölge halkları için çekici hale getirmeye hazır değildi, bu yüzden Ankara başarısız oldu. Erdoğan'ın İslamcılığa olan eğilimi, Batı ile ilişkilerini feda etmesine, demokratik ve laik devlet unsurlarını ılımlı İslam ile birleştiren Kemalist modeli terk etmesine ve bunu yerine hiçbir zaman için yenisini yaratamamasına yol açtı.
 
Bu durumda Ankara, kendisini, esas olarak askeri faktöre dayanarak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki ulusal çıkarlarını desteklemek zorunda buldu. Artık pek çok Türk ve Amerikalı uzmanın, neo-Osmanlıcılık doktrininin Türkiye'de değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin analitik merkezlerinde geliştirildiğini ve oradan da Türk dış politikasına girdiğini açıklaması bir tesadüf değil. Eski Türk Dışişleri Bakanı ve eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu, doktrin temelinin ve genel olarak neo-Osmanlıcılık teriminin Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktığını ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin vizyonunun kısmen Amerikalı jeopolitik George Friedman’ın tezlerine dayandığını gizlemiyor. 
 
İkinci özet neo-pan-türkizm hakkında: Son yıllarda Rusya da dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde açıklanan arşiv materyalleri, araştırmacıların Pan-Türkizm - bir kavram olarak - Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarında gelişmediğini ve çöküşünü hedeflediğini iddia etmelerine olanak tanıdı. Bu kavram bir asırdan fazla bir süre önce ortaya çıktı, bu fikrin ilk destekçilerinden biri, Macar dilinin Türk kökenli olduğu hipotezine de bağlı kalan Macar oryantalist Arminius Vamberi idi. En genel anlamda, Pan-Türkizm, bir Türk devletleri konfederasyonunun veya hatta bir Türk federasyonunun kurulmasına kadar tüm Türk halkları arasında daha büyük bir birlik sağlamayı amaçlayan ideolojik, politik ve bir dereceye kadar kültürel bir harekettir. Türklerin dini değil milli kimliğine dayanıyor. Bu sürecin gelişiminde Rus İmparatorluğu'nun da eli vardı. Kırım Tatar İsmail Gasprinsky'yi, Kazan Tatarı Yusuf Akçura'nın, Azerbaycanlı Ali Gussein-zade'nin çalışmalarını anımsayalım. Sonuç olarak, Pan-Türkizm ideolojisi 1908'de Türkiye'de iktidara gelen Genç Türk Partisi “İttihat ve Terakki” tarafından benimsendiğinde, çokuluslu ve çok dinli Osmanlı İmparatorluğu'nun muazzam ayaklanmalara hazır olduğu gerçeğini ortaya çıkardı. Bu görüş, daha sonra tek etnikli üniter bir Türk devletinin yaratılması için yola çıkıldığında gerçekleşti.
 
Türkçülük, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk gelişme aşaması, iç politikasının ideolojik temelinin atılmasından sonra, Türk olmayan halkların asimilasyon süreci olarak gerçekleşti. Günümüze dönersek, Türkiye'de Pan-Türkizm fikirlerinin yeniden doğuşu Kürt sorununu gündeme getirdi ve neo-Osmanlıcılık Ortadoğu'da yeni bir jeopolitik varlık olarak ortaya çıktı. Osmanlı mirası için bir başka savaş, Türkiye'nin Avrupa’daki hırslarının başarısız olduğu bir durumda başladı. Böylesine zor bir jeopolitik durumda Ankara, ülkenin toprak bütünlüğünü korumaya yardımcı olacak yeterince düşünülmüş bir dış politika doktrinine sahip olmalıdır ki bu hem iç hem de dış politikada dengeli karar almayı gerektirir. Türkiye hiçbir durumda emperyalist bir konum almamalıdır. Çünkü neo-Pan-Türkizm fikirleri sadece ideolojik değil ciddi potansiyele sahip olan dış oyuncular tarafından da kullanılabilir. Pan-Türkizm, Ortadoğu'da dış unsurların planlarının uygulanması için uygun bir platform olarak kullanılabilir.
 
Dolayısıyla bu gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkacak ana sonuçlar: Birincisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden canlanma teorisi, bir yandan komşu ülkelerin çıkarlarını ciddi şekilde etkilediği için savunulamaz, diğer yandan da Türkiye'nin geniş yayılımı için yeterli doğal kaynağı yok. İkincisi, Türkiye’ye ithal edilen neo-Osmanlıcılık ve neo-Pan-Türkizm ideolojileri, büyük bir bölgesel oyunda kullanıldığında Türkiye'yi de sarsıyor. Ve Ankara artık ortak Türk alanının lideri olarak hareket edemeyebilir. Belki de bugün, laik Türkiye ideoloğu olan (“Anadolu” sınırları içinde bir ulus devlet kuran) Kemal Atatürk'ün sözleri etkisini göstermeye başladı: “Bizler, Türkiye'yi kurtarmak amacıyla, gelecekteki canlanma ve istikrar için şimdi geri çekilmeliyiz”. Yakın gelecekte, jeopolitik çıkarları Türkiye ile kesişen, Erdoğan'ın neo-Osmanlı ve neo-Pan-Türk planlarını önemli ölçüde karmaşıklaştıracak ve Türkiye'nin Ortadoğu'daki jeopolitik önemini zayıflatacak olan İran'ın uluslararası izolasyondan bir çıkış yolu planlanıyor. Bölgede ki yeni büyük oyun, daha şimdi başlıyor.
 
Kaynak: https://regnum.ru/news/polit/3209394.html
 
www.abhazyam.com 

ETİKETLER :
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us
Bütün Yorumları görmek için tıklayınız!
Hava Durumu
ANKET
Aleksandr Ankvab'ın Siyasete Dönüşünü Onaylıyormusunuz
Diger anketlerimiz için tıklayın...
Yol Durumu

©
Copyright 2011 Abhazyam.com Her hakkı saklıdır.