İçerik : Şamba'dan toplantılara eşit düzeyde katılırız